uppsalaexperience.se

Med en personlig förvaltare går det att få hjälp med all fastighetsservice om du har en bostadsrättsförening. Uppsala är den fjärde största tätorten i Sverige och har många bostadsrättsföreningar som behöver hjälp med den dagliga skötseln av fastigheten samt mer långsiktig underhållsplanering.

Genom att boka fastighetsskötsel hos Nabo kan du få tillgång till löpande tillsyn av bostäderna samt digitala lösningar som underlättar vardagen. Här hittar du fastighetsskötare som är generalister och som kan hjälpa er med alla frågor och problem kring fastigheten. De boende kan också få hjälp av hantverkare som kommer direkt till hemmet och hjälper dem att lösa olika ärenden.

Uppsala – vacker stad för boende

Uppsala har en spännande bakgrund och har fungerat som en central och lokal mötesplats ända sedan vikingatiden. Fram till 1200-talet hette Uppsala ”Östra Aros” och var på medeltiden en viktig religiös stad. Uppsala domkyrka, som började uppföras redan på 1270-talet, är ett känt landmärke och kallas för Sveriges rikshelgedom. År 1477 grundades Uppsala universitet där den kände botanikern Carl von Linné studerade. Ännu idag finns mycket av den unika atmosfären kvar i staden, med många historiska platser och hus att besöka.

Underhållsansvar i bostadsrätt

Ansvaret för underhåll i en bostadsrätt är delat, där både medlemmar och förening har var sin del. Om en av parterna inte lever upp till ansvaret kan den bli betalningsansvarig om några skador skulle uppstå hos den andra parten. Det är föreningen som ska hålla fastigheten och lägenheterna i gott skick enligt bostadsrättslagen. Men en del av ansvaret ligger också på innehavaren av bostadsrätten, som ska se till att lägenheten hålls i gott skick. Underhållsansvaret föreligger vad gäller ytskikt på väggar, golv och tak. När det gäller badrummet finns här också ett ansvar för tätskikt som är fuktisolerande. Lägenheten ska hållas i ett så gott skick att den är fullt brukbar för avsett ändamål, och medlemmen ska ansvara för reparationer och underhåll.

Regleras i lag

Underhållsansvaret är fördelat och regleras i lag, samt i bostadsrättsföreningens stadgar. Underhållsansvaret innebär att det är nödvändigt att själv avgöra när något behöver underhållas i lägenheten. Styrelsen kan till exempel inte kräva av bostadsrättsinnehavaren att hen byter ut sina tapeter för att de inte lever upp till hur föreningen vill att de ska se ut designmässigt. Bostadsrättsinnehavaren å sin sida kan inte kräva av styrelsen att den ska måla om trapphuset. Men på föreningsstämman kan beslut fattas över bostadsrättshavaren och styrelsen, detta bör dock ske med viss försiktighet. För vissa beslut är det nödvändigt med en majoritet på två tredjedelar, och ett godkännande från hyresnämnden.