uppsalaexperience.se

Carl von Linné föddes 1707 i Råshult, Småland och avled 1778 i Uppsala. Med sitt anspråkslösa leverne lyckades han bli upphöjd till gudarna genom sitt idoga arbete att identifiera och systematiskt klassificera växter och blommor enligt sitt system. När ”L.” står framför en växt kan du vara helt säker på att Linné kände till växten och hade beskrivit den på ett vetenskapligt sätt. Hur lyckades han bli så känd?

Blommor

Blommor är något som vi dagligen möter i vår vardag. Vi plockar dem på ängarna, köper dem på ICA eller har dem vid våra bröllop. Alla känner till blommor. För Linné var dock intresset väldigt stort, det var inte något som många delade med honom. Faktum är att det innan Linné inte fanns något enhetligt sätt att klassificera blommor och växter på. Behovet eller intresset att göra så ansågs inte existera. Med Linné ändrades dock tankesättet och han var i stora drag bidragande till att Sverige inledde sin vetenskapliga revolution.

Fältresor

Linnés fältstudier gjordes i etager och han beskrev systematiskt de växter han fann i varje landskap. Ölands växter klassificerades liksom Jämtlands. De växter som fanns i hela Sverige kallades inte för landskapsväxter. Genom att göra fältstudier insåg Linné att det gick att observera naturen. Utan observationer finns ingen naturvetenskap.

Vad har Linné betytt för oss?

För svenskarna har Linné betytt väldigt mycket. Han satte Sverige på kartan genom sitt arbete och jämte Zlatan är det kanske Linné som flest utlänningar har kännedom om just nu. Det är imponerade vad en enskild person kan åstadkomma!