uppsalaexperience.se

Den så kallade Uppsala-siluetten är välkänd i hela Sverige. Den består av den präktiga domkyrkan och det rosaaktiga slottet. Uppsala var länge en stor maktfaktor under senmedeltiden och här gjordes avgörande insatser för landet. Tätt bakom Stockholm var Uppsala Sveriges centrum så till vida att makten var koncentrerad dit.

Uppsala domkyrka

Sveriges mest kända kyrka både inhemskt och utomlands är utan tvekan Uppsala domkyrka just nu. Kyrkan är 118 m både till längden och till höjden, vilket gör att det även är Sveriges och Nordens största kyrka. Vill du nå gudomliga höjder är det således till Uppsala och domkyrkan du ska styra kosan åt.

Här har ärkebiskopen sitt säte, d.v.s. den högst beslutande juridiska personen inom Svenska Kyrkan. Besluten som görs här är avgörande för hur kristendomen ska uppfattas i hela Sverige.

Uppsala slott

Uppsala slott är något mindre berömt än domkyrkan, men ändock värt att nämna. Med sin rosa fasad sticker den ut och även slottet är relativt stort i förhållande till många andra slott. Här hålls mången middagar och baler för såväl ung som gammal. Om det är något stort evenemang i Uppsala så kan du räkna med att slottet används.