uppsalaexperience.se

Uppsala är en av Sveriges charmigaste städer och många turister och studenter tar del av den vackra stadskärnan. En del av upplevelsen utgörs av de gamla husen och trånga gränderna. Det kuperade landskapet skapar höjdskillnader i staden, vilket bidragit till många utsiktsplatser över byggnaderna och takåsarna. Vissa byggnader är lägre än andra och taken blir då även synliga för förbipasserande på gatorna. Olika modell och färg på byggnaderna bidrar till charmen samtidigt som nya och äldre material blandas med varandra. Utöver intrycket de ger är en bra takläggning från DM TAK även en av de viktigaste förutsättningarna för att bevara husen. Långa vintrar och stormigt väder ställer stora krav på kvalitet och hållbarhet. Både nybyggda fastigheter och äldre byggnader behöver underhållas och restaureras. Nyligen renoverades domkyrkan i Uppsala, vilket inneburit mycket arbete. I Uppsala utgörs även en sevärdhet av guidade takvandringar som låter besökare komma upp på hustaken och blicka ut över Uppsala ur ett helt annat perspektiv.

Så väljer du rätt tak och underhåll

Att lägga tak är ett hantverk som kräver kunskap. Vilket material som väljs kommer påverka byggnadens funktion, behov av skötsel och generella uttryck. Taket är en del av byggnaden och utformningen har stor betydelse. Många äldre hus har haft tegelpannor i klassisk terrakotta, men dessa finns även nyproducerade i betong. Takarbeten görs på alla typer av fastigheter som bostadsrätter, flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Vid beställning av takarbeten görs först en översyn för att arbetet ska anpassas till byggnadens behov och förutsättningar. Taken måste även underhållas för att hålla så länge som möjligt. För byggnader som ska bära upp solpaneler bör detta tas hänsyn till vid takläggningen.

Betydelsen av bra tak

Ett bra tak ska skydda hela byggnaden från väta, hårda vindar och slitage. Det ska leda bort vatten och kunna hålla upp belastningen från snö och is. Eventuella sprickor kan leda till mögel och röta i byggnaderna och dessa är därför viktiga att förebygga och reparera i tid. Beroende på vilken typ av hus det gäller finns det olika sätt att utforma taken. Lutningen är viktig eftersom det påverkar ansamlingen och belastningen av snö, samt avrinningen av vatten. Hustak med många vinklar kräver noggrannare takläggning för att hålla tätt och undvika att vätan tar sig in. Vid takarbeten ska även viss säkerhet finnas för andra yrkesgrupper som sotare och snöröjare. Åtgärder ska utföras i syfte att förebygga snöras ner på gatan. Byggnader som har möjlighet för besökare att komma ut på taket i form av terrasser eller liknande är extra viktiga att underhålla för att säkra allas trygghet. Utöver detta är det estetiska intrycket mer eller mindre betydelsefullt beroende på vilken byggnad det är.